Garasje, Fetsund

Grunn og betongarbeid garasje for privat kunde.

Utført mai 2015

 

Vardefjellet

Parkeringshus i betong.  Areal ca. 5000 m2 Betongforbruk ca. 3.500 m3 Armerings mengde ca. 300 tonn

Oppdragsgiver Block Watne AS.

Kontraktssum ca. 15 mill.

Arbeidet utført i perioden fra sommer 2011 til våren 2013.

Grunnarbeid og fundament til vindmåler stasjoner og nytt nødnett

Vi har utført grunnarbeid og fundamenter til flere master til det nye nødnettet samt vindmåle mast i Engerdal.

Arbeidet har i de flest tilfeller vært i meget ulendt terreng, og inntransport av utstyr og materiell har derfor blitt utført med helikopter.

Arbeidet pågikk fra 2008-2013