Vardefjellet

Parkeringshus i betong.  Areal ca. 5000 m2 Betongforbruk ca. 3.500 m3 Armerings mengde ca. 300 tonn

Oppdragsgiver Block Watne AS.

Kontraktssum ca. 15 mill.

Arbeidet utført i perioden fra sommer 2011 til våren 2013.

Konglelia Garderåsen Fetsund

Prosjektnavn: Konglelia Garderåsen Fetsund.
Oppdragsgiver: Team Bygg & Eiendom AS
Kontraktssum: ca. 12 mil.

Betongarbeider for 3 blokker med til sammen 24 leiligheter.
Utført fra januar til desember 2014. Grunnflate pr blokk med terrasser ca. 600 m2.

Parkering i kjeller og med heis til leilighetene

Kjeller, heis hus og trapper er støpt i betong .
Videre konstruksjon består av vegger i betong og stål og støpt Platten dekke.

Totalt har der gått med ca. 2000 m3 betong og ca. 150 tonn armering

Langelandsfjellet

Hvor: Jessheim Syd
Utført: 2008-09
Kontraktssum: ca. 10 mil eks. mva.
Oppdragsgiver: Håkonsen & Granum AS

  • Grunnarbeider for 72 leiligheter
  • Grunnarbeider med grøfter, veier og plasser
  • Asfaltering og grøntanlegg
  • Grunnmurer

Håråsveien 2

Arbeid utført: 2006
Oppdragsgiver: Block Watne

Grunnmur for 2 to mansboliger og 1 ene bolig. Parkeringshus under den ene to mansboligen med plass til 12 biler. Mengde fjell som ble sprengt ut ca. 3.000 m3. Parkeringshuset ble utført i helstøpt armert betong.