Garasje, Fetsund

Grunn og betongarbeid garasje for privat kunde.

Utført mai 2015

 

Grunnarbeid og fundament til vindmåler stasjoner og nytt nødnett

Vi har utført grunnarbeid og fundamenter til flere master til det nye nødnettet samt vindmåle mast i Engerdal.

Arbeidet har i de flest tilfeller vært i meget ulendt terreng, og inntransport av utstyr og materiell har derfor blitt utført med helikopter.

Arbeidet pågikk fra 2008-2013