Sprenging

Morterud & Ramse AS leier inn folk til fjellsprengning. Er det behov for å fjerne deler av fjell i forbindelse med med veietablering eller andre byggeprosjekter kan det være nødvendig å få sprengt vekk deler av fjellgrunn. Vi råder både over utstyr og ekspertise for å utføre fjellsprengning i harmoni med strenge sikkerhetskrav.

Vi utfører fjellsprengning effektivt og grundig

For å kunne utføre fjellsprengning så effektivt som mulig selv under krevende terrengforhold har vi alt det nødvendige materiell. Vi råder blant annet over en Moxy Dumper som kommer frem der vanlige lastebiler må gi tapt. Har du spørsmål vedrørende fjellsprengning er det bare å ta kontakt.

Nødvendig med en profesjonell aktør

Konsekvensene ved feilutført fjellsprengning kan være omfattende – og fatale. For å minimere risikoen for alvorlige personskader og materielle skader er det nødvendig å la en profesjonellentreprenør forestå sprenging av fjell. Dette kan du sikre deg, dersom du velger Morterud & Ramse AS.