Grunnarbeid og fundament til vindmåler stasjoner og nytt nødnett

Vi har utført grunnarbeid og fundamenter til flere master til det nye nødnettet samt vindmåle mast i Engerdal.

Arbeidet har i de flest tilfeller vært i meget ulendt terreng, og inntransport av utstyr og materiell har derfor blitt utført med helikopter.

Arbeidet pågikk fra 2008-2013

Publisert 2. juni, 2015

Del med andre!