Romerike avfallsforedling IKS (ROAF)

Bøler Avfallsdeponi. Ny pumpestasjon for sigevann.

Anbud samarbeid med QPS AS, Levanger

Kontraktssum  ca. 2 mil

Utført høsten 2013

Publisert 2. juni, 2015

Del med andre!